Nord Kypros Offentlig Informasjon Kontor

Nord Kypros Offentlig Informasjon Kontor

You are currently viewing Nord Kypros Offentlig Informasjon Kontor

Nord Kypros Offentlig Informasjon Kontor har en viktig funksjon i et digitalt paradigmeskifte. Vår  tidsperiode preges av «fake news», avishus som drives av «click bait», bruken av sosiale medier som eneste nyhetskilde og og et svært fragmentert nyhetsbilde. Det gjør pålitelige offentlige kilder svært verdifulle.

Under corona Covid-19 pandemi har dette vist seg særlig tydelig når det gjelder vilkår og regler for reiser utenlands.  For å kunne reise til Nord Kypros sommeren 2020 har man hatt behov for å holde seg oppdatert på hva myndighetene bestemte,  i Norge, i Republikken Kypros ( gresktalende), Tyrkia og sist men ikke minst i TRNC Nord Kypros.  Når disse vilkårene har forandret seg fra uke til uke, i ujevn takt og i forskjellig retning for alle landene, har det virket uoverkommelig å få oversikt. Det har vi skrevet litt om her.

Ujevne sykdomstall har ført til forskjellige tiltak i de forskjellige land.  Jeg reiste fra et Norge i mai som praktiserte 1 meters avstand med et KLM fly til Nederland. Der satt vi på hvert sete, flyet til Amsterdam var stapp fullt. I Amsterdam var regelen 1,5 meter avstand, noe de ikke praktiserte i mai måned. Men som var innført mer systematisk og ble mer praktisert, når jeg kom tilbake uken etter i  juni.

Turen videre med British Airways til London ble fylt opp på hvert andre sete. Når jeg landet i UK var det store skilt, piler på bakken og vakter inn og ut av butikker, for å påse at alle holdt 2 meters avstand.

Når det gjelder informasjon som skrives av privatpersoner på diverse grupper, uten referanser – er jeg svært forsiktig med å stole på dette. Det kan lett bli misforståelser basert på tolkninger, erfaringsbakgrunn, kultur og språkforskjeller.

TRNC / KKTC / Nord Kypros er et lite land, men med flere viktige hendelser og politiske avgjørelser som påvirker livet på øya. Denne informasjonen er det viktig å holde seg oppdatert på, spesielt om en eier eiendom eller formidler eiendom. Vi gjør begge deler og opplever generelt at vi har god tilgang på informasjon fra våre lokale samarbeidspartnere Goldmark Estates. I tillegg liker vi  å lese oss opp på info selv og ikke kun få det videre formidlet.

TRNC sin Public Information office Webside anbefales til alle som har spesiell interesse for Nord Kypros. Den er en utmerket og pålitelig, i tillegg er den oversatt til engelsk. Google oversetting av tyrkiske sider til norsk fungerer dårlig, når det er viktige temaer hvor nyanser og detaljer er avgjørende.

Informasjonskontoret har også en Facebook side hvor de fortløpende deler nyhetene. Det samme gjelder for Twitter. På Instagram kontoen deler de bilder.

I tillegg finnes det linker til viktige offisielle kontorer på Nord Kypros som:
Presidency of TRNC
Parliament of TRNC
Prime Ministry of TRNC
TRNC Deputy Prime Ministry and Ministry of Foreign Affairs