Nord Kypros og Covid-19 Coronavirus pr. 05.07.20

Nord Kypros og Covid-19 Coronavirus pr. 05.07.20

You are currently viewing Nord Kypros og Covid-19 Coronavirus pr. 05.07.20

Nord Kypros og Covid-19 Coronavirus.  Vi skriver om den nye  oppdaterte informasjonen som ble frigitt  pr. 05.07.20. Dette kom som en følge av at Nord Kypros åpnet for utenlandske besøkende igjen fra 1. juli 2020 etter landets Covid-19 Shut-down.

TRNC Regjeringen har delt alle land i A-, B- og C-kategorier, avhengig av nivået av coronavirus i landet deres. Disse kategoriene er basert på WHOs råd. Siden Nord Kypros / TRNC  åpnet grensene fikk landet raskt noen få positive prøvesvar.  Da ble det krav om ytterligere stengning og det kom krav om å stoppe  ankomster for Tyrkiske statsborgere. For ankomster over Ercan flyplass ble innført en ekstra PCR test etter ankomsten til Nord Kypros, til tross for krav om å medbringe en PCR test tatt innenfor de siste 72 timer.

Heldigvis roet situasjonen seg raskt både når det gjeldt positive prøvesvar og i hodene til TRNC Ministery of Health og  TRNC Council of Ministers.

Ny oppdatert info om innreise til Nord Kypros pr. 05.07.2020 

Informasjonen er oversatt fra TRNC PIO ( Det Nord Kypriotiske offentlige informasjons kontor)

TRNC Helsedepartementet har kunngjort de nye beslutningene for innreise og avreise fra TRNC Nord Kypros. Følgende avgjørelser kommer fra TRNC Ministerrådet om Corona COVID-19 forholdsregler, med bakgrunn i  regler  myndigheten følger og som er bestemt av helsedepartementet når det gjelder lov om smittsomme sykdommer.

De nye hovedreglene er: 

  1. Arbeidere og studenter som bor og som trenger å krysse grensen fra sør til nord eller motsatt er underlagt spesielle regler. ( går ikke inn på dette i denne post)
  2. Fra og med 5. juli 2020, må de som vil komme til TRNC fra den gresk-kypriotiske siden, enten de er TRNC-borgere eller ikke, bekrefte at de var bosatt på Sør-Kypros de siste 14 dagene og har gjennomført en negativ PCR-test ute i løpet av 72 timer før de inngikk i TRNC og dermed vil de ikke være i karantene. Hvis de de siste 14 dagene reiste til et annet land fra Sør-Kypros, vil forholdene i landet de besøkte gjelde dem.
  3. Fra og med 5. juli 2020, uansett om en er TRNC-borger eller ikke, vil alle som ønsker å komme til TRNC forholde seg til følgende betingelser.
    Se under:

KATEGORI A LAND:

Innreise vilkår:
Alle passasjerer som presentere PCR-tester som er utført innen 72 timer, vil få innreise inn i TRNC uten å måtte i karantene. De som ikke kan fremvise en negative PCR-test, vil bli tatt i karantene inntil Helsedepartementet har gjennomført testene sine og resultatene blir gitt ut. Denne PCR-test og karantene kostnader betales da av denne personen selv .

NORGE er kategori A land. 

Eventuell karantene ved tilbakekomsten til Norge avgjøres av de føringene den norske regjeringen legger på sine statsborgere.  Følg med på regjeringens corona informasjon.  Vær forberedt på at regler og råd kan forandres på kort varsel.

Kategori A

Germany
Australia
Austria
Denmark
Estonia
Finland
South Korea
Ireland
Switzerland
Iceland
Japan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Hungary
Maldives
Malta
Norway
Poland
Slovakia
Slovenia
New Zealand
Greece

Hva med land i kategori B? 

Passasjerer som kommer fra kategori B land må gjennomføre en PCR-test i løpet av de siste 72 timene før avgangene fra sine egne land, og de må bekrefte at resultatet er negativt. Den andre PCR-test vil bli utført av myndighetene på Nord Kypros etter at de ankommer landet. PCR-tester vil bli utført før 72-120 timer (3., 4. og 5. dag) etter 8. juli 2020.

I påvente av svar på PCR testene vil man bli overført til hoteller som samarbeider med myndighetene, hvor de må oppholde seg på tildelt hotell rom. Disse forholdene vil bli overvåket av helsedepartementet og politimyndighetene. Alle kostnader relatert til PCR-tester og opphold på «karantene hotell» dekkes av den enkelte

Personer med egen bolig på Nord Kypros, må holde seg isolerte til de får resultatet av sin PCR-test. Straffesaksbehandling vil bli satt i gang dersom annet oppdages.

Kategori B land:

Andorra
Argentina
Belgium
United Arab Emirates
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Check Republic France
Georgia
Croatia
Holland
Spain
Italy
Canada
Montenegro
Qatar
Kuwait
Luxemburg
Lebanon
Monaco
Portugal
Romania
San Marino
Serbia
Singapore
Turkey
Uruguay
Jordan
Vatican

Kategori C land:

De som ønsker å komme til Nord Kypros fra disse landene må presentere negative PCR-testresultat utført 3 dager før ankomst, samt at de må betale sine egne karantenekostnader i 14 dager.

United States of America
Brazil
India
United Kingdom
Iran
Israel
Sweden
Kazakhstan
Kosovo
Mexica
Egypt
Pakistan
Russia
Turkmenistan and other countries

Vil listen over land endre seg for innreise til Nord Kypros?

Denne listen vil sannsynligvis bli regelmessig oppdatert etter hvert som virus situasjonen endres i hvert land.

Alle er selvfølgelig ansvarlig for sin egen reise, og de valgene de tar, hold deg oppdatert og sjekk for regelmessige oppdateringer. Listen over land i kategori A, B og C  kan endres avhengig av smitte situasjonen i det enkelte landet. Det samme kan innreise og karantenereglene.

Ved reise til Nord Kypros eller andre steder i Eu/EØS/Schengen bør en være innforstått med risikoen for at avganger på flyreiser endres, kanselleringer etc.

Hjemkomst til Norge og en eventuell karantene

Republikken Kypros ( den gresktalende delen i sør) er en del av EU, den Tyrkiske Republikken Nord Kypros er ikke det pga manglende politisk anerkjennelse. Det betyr at begge  landene ligger utenfor Schengen. Schengen er kun hoveddelen av fastlands Europa.

Regjeringen vil komme med nye reiseråd den 10. juli som vil gjelde fra og med 15. juli. Til det er anbefalingen at alle unødvendige reiser til land med unntak av land og regioner i Norden (og EØS/Schengen-området fra 15. juli). Reiserådet gjelder til og med 20. august. Les mer på regjerings reiseinformasjon for Kypros. 

Les mer på FHI Folkehelse instituttets sider om smittevern råd ved utenlandsreiser. 

Les mer om Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19) på FHI sider om karantene regler, råd før reise om du må reise og generelle forebyggende råd på reisen.

Reiseforsikring, Nord Kypros og Covid-19

Så lenge regjeringen fraråder reiser utenfor Schengen frem til 20. august er det påkrevet å sjekke om din reiseforsikring dekker et opphold på Nord Kypros på generell basis ( utenfor Europa). Et alternativ er å kjøpe forsikring som dekker en enkeltreise, i tillegg til din vanlige helårsreiseforsikring. Det finnes både norske og utenlandske tilbydere av forsikring. Det er viktig å være klar over at noen av disse forsikringene oftest ikke vil dekke  sykdom, skader eller med andre ord utgifter som påløper, pga Covid-19 sykdom på reisen.  Noen forsikringer vil ikke dekke noen på en reise når regjeringen fraråder reisen, andre vil dekke normale hendelser men ikke Covid-19 relatert sykdom og utgifter.

Jeg var en snau uke i England via en natt i Amsterdam tur-retur i  overgangen mai til juni.  Da kjøpte jeg forsikring hos True Traveller. Den dekker ikke Covid-19 sykdom, på lik linje med de norske tilbyderne. Den dekker annen sykdom og skader. Betingelsen er at en holder seg unna visse «svarte-listede» land som Kina, Italia, Iran etc..

Det viktigste er å sette seg inn i den informasjonen som kommer fortløpende fra styresmaktene i eget land og det landet en trenger å reise til, samt å holde seg oppdatert underveis.

Det vil til syvende og sist bli hver enkelt private valg og dermed ansvar, hva en velger å gjøre.

Infolinker:

Les mer om Cyprus Flight Pass her er en link til de sør-kypriotiske myndighetenes egen Covid19 Corona informasjonsside 

Flere tilbyr PCR test. Vi skal ta vår hos Oslo Helse

Les vår forrige infopost om Covi-19 Corona