Nicosia masterplan detaljert for byutvikling fremover i en delt by

Nicosia masterplan detaljert for byutvikling fremover i en delt by

You are currently viewing Nicosia masterplan detaljert for byutvikling fremover i en delt by

Nicosia Master Plan ble laget for å være en fleksibel plan tilpasset endrede omstendigheter. Det ble gjort en inndeling i 3 faser.

Første fase Masterplan Nicosia Walled City: 1981-1984 
Formulering av en hoved-planleggings strategi for «the Greater Nicosia»  fremtidige utvikling.

Den bestemte også byens fremtidige struktur, og satte den som sin rettesnor for en sammenhengende utforming av det bygde miljøet.

Andre Fase Masterplan Nicosia Walled City: Fra 1985  – Fokuserte på en grundig studie av sentrum av Nicosia, det vil si det kommersielle sentrum og «the walled city».

Dette området led av mangel på vitalitet, fravær av betydelige byfunksjoner og generelt tap av identitet. Det overordnede målet var å utvikle og øke dette området. For deretter å forvandle det til hovedstadens primære senter for levering av tjenester. I tillegg skulle det bli et samlingspunkt for den sosiale, kulturelle og kommersielle sonen i Nicosia, men også for øya generelt.

Tredje fase Masterplan Nicosia Walled City:  Fra 1986 og fremover, fokuserer på en av de viktigste aspektene ved byplanlegging, revitalisering og oppgradering av byens historiske sentrum.

Nicosia`s historiske gamleby fikk de verste konsekvensene av splittelsen av hovedstaden. Buffersonen ble ansett som det viktigste «limingsområdet» for en funksjonell integrering av byen.

Det ble bestemt at prosjektet skulle gå for Bi-kommunale investeringsprosjekter. Dette er et vanlig verktøy for implementering mellom de to adskilte enheter.


Det to-kommunale prosjektets mål var å prioritere rehabilitering av boliger:

  1. Disse var CHRYSALINIOTISSA i den gresktalende delen av Nicosia og ARABAHMET på den tyrkisktalende delen. Arabahmet er den delen innenfor Nicosia Walled City som vi viser bilder av her, samt i flere av de andre bloggpostene i denne serien på totalt 12 blogginnlegg  fra Nicosia. Prosjekter finansiert av USAID (United States Agency for International Development) gjennom UNHCR er (United Nations High Commissioner for refugees) & UNDP  (FNs utviklingsfond)
  2. Rehabilitering av prosjekter:  OMERYE i den gresktalende delen av Nicosia og SELIMYE på den tyrkisktalende delen. Målsettingen var å rehabilitere og oppgradere miljøet til to av de viktigste historiske områdene i «The Walled City». Prosjekter finansiert av EU gjennom  UNDP  (FNs utviklingsfond)  & UNOPS (United Nations Peace and Security cluster).

«Bicommunal projects» (blir på norsk to felleskap) er viktige i denne typen fastlåste konflikter, da de bygger broer der murer er fysisk og psykisk bygget opp mellom adskilte befolkningsgrupper. De fleste er kjent med Norges kvinnelige og utmerkede utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun snakker om bi-laterale og multilaterale avtaler, som en bruker i diplomatiet og som gjelder mellom land.

UNECE som  er (FNs økonomiske kommisjon for Europa)  ble opprettet i 1947 av ECOSOC. Det er en av fem regionale kommisjoner fra De forente nasjoner. ECOSOC   står for (United Nations Economic and Social Council).

For et fulle innlegget se mer på Masterplan Nicosia walled City – rehabilitering og samarbeid del 3

Ikke gå glipp av ny info fra Nord Kypros, meld deg på nyhetsbrev!