Masterplan Nicosia Walled City – rehabilitering og samarbeid del 3

Masterplan Nicosia Walled City – rehabilitering og samarbeid del 3

You are currently viewing Masterplan Nicosia Walled City – rehabilitering og samarbeid del 3

Masterplan Nicosia Walled City

Masterplan Nicosia Walled City er resultatet av et omfattende og viktig initiativ. Bakgrunnen er de planleggings utfordringene, som en delt by fører med seg. Planen er utarbeidet gjennom samarbeid mellom byens to samfunn.

Både regi og økonomisk støtte kommer fra FNs utviklingsprogram (UNDP United Nations Development Program). Bildet under er fra UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) arbeid om og med Nicosia Master Plan.

Formalisert avtalte to samfunnene (gresk- og tyrkisktalende)

Programmets hovedmål, ble definert allerede i 1979, etter en avtale mellom representanter for de to samfunnene (gresk- og tyrkisktalende). Målet var å forbedre nåværende og fremtidige levekår for alle innbyggere i Nicosia.

Bildet er fra broen som går ut av Arab ahment mot Ledra Palace grenseovergangen. Her er fokuset oppgradering av gater finansiert av USAID  (United States Agency for International Development) og  UNDP  (United Nations Development Programme) utført av UNOPS  (United Nations Office for Project Services).

Arab Ahment Rehabilitation prosjekt vann og kloakk

skilt med fokusområde nå som er oppgradering av veier med støtte fra Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Allerede i 1978 hadde man klart å få til en enighet mellom samfunnene på begge sider av delelinjen. Enigheten gjaldt en avtale for utarbeidelse av et felles avløpssystem.  Noe av det viktigste i et moderne bysamfunn er vann og kloakksystemene.

En konflikt som deler en by i 2 over bakken, tar nødvendigvis ikke hensyn til rørstrukturen under bakken. Slikt blir det problemer av.

1979: ble det deretter en enighet, som førte til den ferdige Masterplanen.

1981: et tverrfaglig team med deltakere fra begge samfunn, samt eksperter fra FN ble dannet for å forberede en felles planstrategi for Nicosia.

Nicosia Master Plan ble laget for å være en fleksibel plan tilpasset endrede omstendigheter. Det ble gjort en inndeling i 3 faser.

Første fase Masterplan Nicosia Walled City: 1981-1984 
Formulering av en hoved-planleggings strategi for «the Greater Nicosia»  fremtidige utvikling.

Andre Fase Masterplan Nicosia Walled City: Fra 1985  – Fokuserte på en grundig studie av sentrum av Nicosia, det vil si det kommersielle sentrum og «the walled city».

Tredje fase Masterplan Nicosia Walled City:  Fra 1986 og fremover, fokuserer på en av de viktigste aspektene ved byplanlegging, revitalisering og oppgradering av byens historiske sentrum.

Nicosia`s historiske gamleby fikk de verste konsekvensene av splittelsen av hovedstaden. Buffersonen ble ansett som det viktigste «limingsområdet» for en funksjonell integrering av byen.

Ikke gå glipp av ny info fra Nord Kypros, meld deg på nyhetsbrev!

UNDP ( FNs utviklingsfond)  og USAID (United States Agency for International Development).

Skiltet er fra Büyük Hamam, det informerer om Masterplan Nicosia Walled City rehabiliteringsprosessen samt hvem som har bidratt med økonomisk støtte. Her ser vi at det er UNDP ( FNs utviklingsfond)  og USAID (United States Agency for International Development).

USAID ble stiftet av John F. Kennedy i 1961, som et uavhengig byrå for den amerikanske føderale regjeringen. Oppgaven er først og fremst å administrere sivil utenrikshjelp og utviklingshjelp.

"Aga Khan Award for Architecture 2007" for rehabilitering av gamlebyen

I 2007 mottok Masterplan Nicosia Walled City Old Town Rehabilitation en pris for sitt arbeid.  Denne heter:  «Aga Khan Award for Architecture.»

Aga Khan prisen deles ut av Archnet. Archnet er en åpen, intellektuell ressurs med fokus på arkitektur, urbanisme, miljø- og landskapsdesign, visuell kultur og bevaringsspørsmål knyttet til den muslimske verden.

Archnet er et partnerskap mellom Aga Khan Trust for Culture (AKTC) og Aga Khan Documentation Center, MIT Libraries (Massachusetts Institute of Technology)

UNHCR er United Nations High Commissioner for refugees.

Bygningen over husker jeg ikke hvor er. Poenget er skiltet som viser at bygget er renovert med støtte fra dem amerikanske regjering gjennom UNHCR.   UNHCR er United Nations High Commissioner for refugees.

"Dervish Pasha etnografiske museum".

Bygningen over er «Dervish Pasha etnografiske museum». Museet, som stod i fare for å bli ødelagt av tidens tann, har gjennomgått en totalrenovering. Herskapshuset er et vakkert eksempel på typisk sivil arkitektur fra det Ottomanske Kypros.  Etnografi handler om levesett, kultur, samfunnsliv, religion og økonomi. Begrepet kan likne noe på antropologi.

Den armenske kirken og kloster

Den  armenske kirken og klosteret ligger i det Arab ahmet området i det tyrkisktalende Nicosia. Du kan passere innom på en gåtur langs den blå linjen. Den består av tre armenske skolebygninger, lokalene til den armenske forkjemperen, et viktig historisk herskapshus, gårdsplasser og friluftsområder, alt inngjerdet av en grensevegg.

Restaureringen av kirken hadde som mål å bevare et mesterverk av gotisk arkitektur, som siden 1963 har vært utsatt for misbruk og forsømmelse.

"European Heritage - Europa Nostra Awards" 2015

I  2015 vant prosjektet  med den armenske kirken en pris. «European Heritage – Europa Nostra Awards».

Prosjektet ble startet i 2007 som en del av en større fredsbyggende innsats på Kypros. Den ble designet for å gjenopprette en av de mest bemerkelsesverdige delene av øyas kulturarv. I tillegg skulle den gi armenske, greske og tyrkiske kyprioter muligheten til å samarbeide med internasjonale eksperter for å bevare deres felles arv.

Jury så på dette prosjektet som en klar suksesshistorie. Delvis med bevaring, med høy kvalitet på forskning og grundige bevaringsteknikker, men også som en øvelse i den enda mer utfordrende prosessen med å gjenoppbygge et samfunn.  (info hentet fra deres side)

Prosessen har vært pågående fra starten i 1979 og den fortsetter.

Innvielse av det nye renseanlegget i Nicosia - 8. april 2014 - UNDP

Photo / Kerim Belet

Dette er et eksempel fra senere tid som viser et svært viktig og godt samarbeid mellom samfunnene på hver sin side av buffersonen. April 2014 skriver UNPD på FB (google oversatt til norsk):

«Mer enn 250 mennesker deltok i dag på innvielsen av det nye renseanlegget for Nicosias avløpsvann. Dette i nærvær av representanter for de to samfunnene i Nicosia, Mr. Constantinos Yiorkadjis og Mr. Kadri Fellahoğlu – og alle tidligere gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske representanter for Nicosia – Mr. Štefan Füle, europeisk kommisjonær for utvidelse og nabolagspolitikk og Mr. Olivier Adam, UNDP assisterende assisterende administrator og visedirektør for Regional Bureau for Europe og CIS.

Prosjektet – med et samlet budsjett på omtrent 29 millioner EURO – ble i fellesskap finansiert av det kommunale styret for vann og avløp i Nicosia (70%), og av EU `s bistandsprogrammet for det tyrkisk-kypriotiske samfunnet (30%).»

Dette er spennende og et svært viktig arbeid.
Samtidig viser det hvor viktig internasjonalt samarbeid  er og hvilke oppgaver og roller, internasjonale organisasjoner spiller på det humanitære feltet.

Politikere, og organisasjons medlemmer i forbindelse med åpningen av nytt avløps og kloakk renseanlegg etter initativ fra Masterplan Nicosia Walled City utviklingsprogram.

Neste innlegg del 4 vil ta for seg det kanskje mest kjente turiststedet i «Nicosia Walled City», Büyük Han (the Great Inn).

NIcosia walled city
Alle innlegg:

Del 1   TasEv guesthouse i Arabahmet
Del 2   Nicosia langs blue line
Del 3  Masterplanen for Nicosia  og rehabiliteringsarbeidet
Del 4   Büyük Han Great Inn i Nicosia Walled City 
Del 5   Kypros dører  i Nicosia Walled city 
Del 6   Bibliotheque restaurant og Bandabulya
old Market Nicosia walled city 
Del 7   Selimiye bydel og moske 
i Nicosia Walled City
del 8   Kumarcilar Han Gamblers Inn,
bysykler og kaker i Nicosia Walled city
Del 9   Ledra Street grensepassering Nicosia
nord til sør i Nicosia Walled city 
Del 10  Ledra Palace crossing point  
Nicosia Walled City
Del 11  Det moderne Nicosia 
med shopping og fornøyelser

Ikke gå glipp av ny info fra Nord Kypros, meld deg på nyhetsbrev!