President Valg Nord Kypros 2020

President Valg Nord Kypros 2020

You are currently viewing President Valg Nord Kypros 2020

President Valg Nord Kypros for den tyrkiske republikken Nord Kypros (TRNC / KKTC) avholdes 11. oktober 2020.

Oppdatert kl. 1650 norsk tid, her kan man følge resulater og kommentarer fra valget.

Da har 180 000 stemmeberettigede Tyrkisk Kyprioter mulighet til å besøke valglokalet for å velge president for de neste 5 årene. Samtidig er det en folkeavstemning, som gjelder en øking av antallet høyesterettsdommere. Valget skulle vært i April, men ble utsatt pga. tiltak for å begrense coronasmitte. Det har vært tidvis portforbud og innreise stopp til øya. Les mer her. Valgkampen har vært fra 15. september – 10. oktober 2020.

7 uavhengige kandidater av totalt 11 kandidater stiller i President Valg Nord Kypros 2020. Av disse er det 3 kandidater som skiller seg ut, og som kampen trolig vil stå imellom. Alle er skolerte og erfarne politikere, som allerede har viktige politiske posisjoner.  Dog med en svært forskjellig alder og bakgrunn. Disse tre er den sittende president Mustafa Akinci, den sittende statsminister Ersin Tatar og den sittende, frem til og med denne uken, utenriksminister og visestatsminister Kudret Özersay. Les mer om hvorfor han gikk av her.

I henhold til grunnloven må en kandidat motta mer enn halvparten av alle gyldige stemmer, for å bli valgt som president. Hvis ingen kandidater får absolutt flertall, blir valget gjentatt 18. oktober 2020. Da vil valget stå imellom de to kandidatene som fikk høyest antall stemmer 11.10.20. Den kandidaten som da får flest stemmer, blir valgt som neste TRNC-president.

Politikk på Nord Kypros er organisert etter en modell som kalles en semipresidensiel demokratisk republikk. Presidenten er statsoverhode, mens statsministeren er sjef for regjeringen i et flerpartisystem. Utøvende makt utøves av regjeringen. Regjeringen og republikkens forsamling (stortinget) har begge lovgivende makt. Rettsvesenet dømmer etter vedtatte lover og er uavhengig. Andre land som har samme system og som vi lettest kan assosiere oss med er: Frankrike, Portugal, Polen, Romania og Litauen. Les noen fakta tall fra Nord Kypros her.

Den sittende president Mustafa Akinci, er 73 år, født i Limassol og utdannet arkitekt. Akinci har lang politisk erfaring, etter at han ble valgt som ordfører i Nicosia allerede son 28 åring. Hans politiske partitilhørighet er i Det demokratiske fellespartiet, som er sosialdemokratisk og venstreorientert. Partiet er noe ala Det Norske Arbeiderpartiet.  I president valget nå stiller han som selvstendig. Akinci ledet TRNC`s delegasjon i forhandlingene med den Gresk-kypriotiske siden, hvor Norges Espen Barth-Eide var FNs spesialrådgiver.

På Kypros-problemet argumenterer han for en løsning som fører til et forent Kypros med selvstyre med to stater innunder ala Storbritannia. Målet er at Den Forente Forbundsrepublikken Kypros, skal danne grunnlag for politisk likhet med det gresk-kypriotiske samfunnet.  Akinci er en hyggelig fyr, vi møtte han i Bellapais Garden restaurant for noen år tilbake. Der var han bla. sammen med Espen Barth-Eide i forbindelse med forhandlingene. De stilte sporty opp på et bilde. Se Ackinci`s egen webside her.

 

 

 

Statsminister Ersin Tatar er 60 år og født i Nicosia. Han har tatt utdanning i England og studert økonomi ved Cambridge University. Tatar ha lang arbeidserfaring fra det private næringsliv med økonomi, konsulentvirksomhet og lederoppgaver. Han engasjerte seg i politikk fra 2003. Har sittet som parlamentsmedlem siden 2009, vært finansminister og leder for UBP Ulusal Birlik Partisi. Oversatt blir det til Nasjonalt Enhetsparti.

Partiet tilhører den nasjonal konservative partigruppen, og er med i samme internasjonale politiske parti allianse som The Conservatives i UK. Partiet er nok mer likt FRP i Norge, en Høyre. UBP, er partiet til Rauf Denktas, som kanskje er den mest kjente av alle landets politikere. Denktas var med legge å grunnlaget for dannelsen av den Tyrkiske Republikken Nord Kypros. UBP har vært med i regjeringen og styringen av Nord Kypros i røft regnet 2/3 av de årene Tyrkisk Kypriotene har hatt sitt eget land.

UBP og statsminister Tatar ønsker en 2 statsløsning for Kypros problemet. Han er sterk fremmer av et tett og nært forhold til Tyrkia. Ersin Tatar har en veldig informativ webside. Her kan du lese mer om hva Tatar står for.  Ersin Tatar leder nå minoritets UBP-regjering, Tufan Erhürmans CTP, det største opposisjonspartiet

President valg Nord Kypros valgkamp plakat med ERsin Tatar

Kandidat nr. 3 er utenriksminister og visestatsminister Kudret Özersay. Özersay er 47 år og født i Larnaca. Hans far led martyrdød under konflikten i 1974, så moren og søsknene flyktet til den nordlige delen av Nicosia. Her vokste han opp og startet sitt akademiske liv.

Özersay  er en internasjonal diplomat med doktorgrad i politisk vitenskap, internasjonale forhold og folkerettslige avtaler og traktater fra Ankara. Özersay var ved samme forhandlingsbord med tre forskjellige TRNC-presidenter, fire forskjellige gresk-kypriotiske ledere og to FN-generalsekretærer under hans 12-årige forhandlingsoppdrag. Under plikten utførte han diplomatiske aktiviteter i verdenssentre som London, Athen, Moskva, New York, Washington, Brussel, Paris og Berlin på vegne av TRNC-presidentskapet og representerte det Tyrkisk-kypriotiske folket internasjonalt.

Han er en erfaren diplomat og forhandler som har studert utenrikspolitikk, diplomati, sjørett og folkerett og har skrevet bøker og artikler om disse temaene. I 2008 var han gjesteprofessor ved det juridiske fakultetet ved Oxford University, mens han ledet etableringen av  Halkin Partisi (Folkets parti) i 2016 og ble den første lederen for partiet. Gå her til Özersay`s webside.

Halkin Partisi er et sentrumsparti, men et noe annerledes politisk parti. Partiet hevder at problemene på Nord-Kypros ikke stammer fra ideologi, men stammer fra nedgangen i kvaliteten i den praktisk anvendelsen av politikken. Partiet har ingen kvinne- eller ungdomsvinger, med det uttalte målet å integrere kvinner og ungdommer direkte i administrasjonen. Det har ikke noe system av delegater som representerer lokale grener av partiet, og det er ingen sjefer for lokale grener. Partiet tar ikke inn parlamentsmedlemmer fra andre partier. Partiet er opptatt av småbedrifter, klima og miljø og er medlem av ALDE, den Europeiske samarbeids foreningen for liberale demokratiske partier. Der også det norske Venstre og det engelske Liberal Democrats er medlemmer.
Noen uttalte prinsipper som er viktigst:

  • godt styresett
  • fjerne partiskhet og korrupsjon
  • maksimere gjennomsiktighet
  • sosial rettferdighet, der staten vil støtte sårbare

Vi i FeriehusMiddelhavet er glade i Nord Kypros, samt at den kvinnelige delen er spesielt interessert i samfunn og politikk.

I tillegg har vi vår Goldmark kollega Salih D. som er folkevalgt for Halkin Partisi i Nicosia, han kjenner Özersay godt.

 

For oss blir dette et et skikkelig Kinderegg. Det blir noen spennende uker før President valg Nord Kypros er avgjort.

Godt valg Nord Kypros!

President valg Nord Kypros 2020 Kudret Özersay hilse på folket.

President valg Nord Kypros 2020 med Sydlandsk stemning i Nicosia.

 

 

President valg Nord Kypros valgkamp tog for Mustafa Akinci

Kilder: Wikipedia, kandidatenes websider, muntlig informasjon, TRNC Public Information Office