Beste restauranter Long Beach Iskele og Bogaz

Beste restauranter Long Beach Iskele og Bogaz

You are currently viewing Beste restauranter Long Beach Iskele og Bogaz

Long Beach området er et utpreget ferieområde, med internasjonale tilbud på anleggene. En økende andel faste boende i området, påvirker helårs tilbudet.  Bogaz tilbyr fiskerestaurant helt ned i strandkanten og sprell fersk fisk.